Novinky


Příspěvky od zdravotní pojišťovny

31.01.2024
Příspěvky od zdravotní pojišťovny

Většina zdravotních pojišťoven nabízí svým klientům různé bonusové programy a příspěvky. Tyto příspěvky lze využít na mnoho různých aktivit nebo produktů jako například na nákup léčebných nebo rehabilitačních procedur.

My jsme si pro vás dovolili vypracovat seznam pojišťoven a jednotlivých příspěvků, které můžete využít.


VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • členové klubu zdraví získají slevu ve výši 10 % na všechny samoplátecké léčebné pobyty o min. délce 7 nocí
 • až 2 000 Kč například na masáže, saunu, plavání, solné jeskyně, kryokomory nebo kneippovy chodníky
 • Podmínky: pacienti nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření, mohou získat 2 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu 

Pro dárce krve a orgánů
Až 10 000 Kč na rehabilitační aktivity lázeňského typu pro dárce orgánů.


ZP MV ČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • až 1 000 Kč ročně, a to jednorázově
 • Ambulantní rehabilitační péče – léčebné procedury nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ubytování a stravování). Léčebné procedury musí být realizované u poskytovatele zdravotních služeb.
 • Akceptujeme: léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace (včetně cvičení v bazénu), fyzioterapie (včetně masáží), tělesná výchova (akceptujeme edukační programy/víkendové semináře zaměřené na pohybovou aktivitu), fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk (i rázová vlna), magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, lymfodrenáže apod.), oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium, vacuShape
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/podpora-absolvovani-screeningoveho-vysetreni

Pro dárce krve a orgánů

V roce 2024 přispívá na lázeňskou léčebně rehabilitační péči každému dárci ve věku od 18 let, který doloží:

 • v období od 1. ledna 2022 – 31. prosince 2024 alespoň 5 odběrů plné krve nebo kombinaci odběrů dle tabulky níže - až 5 000 
 • v roce 2024 odběr kostní dřeně - až 7 000 
 • v roce 2024 darování orgánu - až 10 000 
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/lazenska-lecebne-rehabilitacni-pece-pro-darce


OZP – Oborová zdravotní pojišťovna

 • členové klubu zdraví získají slevu ve výši 10 % na všechny samoplátecké léčebné pobyty o min. délce 7 nocí
 • až 10 000 Kč na masáže (preventivní, léčebné) a lázeňské procedury
 • až 10 000 Kč na solnou jeskyni a saunu
 • až 10 000 Kč na rehabilitaci a péči fyzioterapeuta
 

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • až 1,000 
https://www.cpzp.cz/preventivni-programy

Pro dárce krve a orgánů

ČPZP poskytuje příspěvek ve výši 1 000 Kč novým bezpříspěvkovým dárcům krve či plazmy. Podmínkou pro proplacení příspěvku je předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2024). Lze akceptovat i případ, kdy první odběr byl proveden v roce 2023 a druhý odběr v roce 2024.

https://www.cpzp.cz/preventivni-programy/4

 

RBP – revírní bratrská pojišťovna

 • až 10 000 Kč na lázeňské pobyty
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/
 

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna

 • až 500 korun na tyto aktivity: kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabata, bodybuilding, bodyforming, hasičský sport, jóga, pilates, tai-či, kalanetika, zumba, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), balet, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, veslování, rychlostní kanoistika, kurz nordic walking, atletika, gymnastika, běžecké lyžování, rehabilitační cvičení, hipoterapie a na aktivity obdobného charakteru.

Pro dárce krve a orgánů
Příspěvek 500 – 5 000 Kč bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle pravidel uvedených na:

https://www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-dreneVyberte si pobyt